Boligkreditt som alternativ til forbrukslån

Hvis du eier din egen bolig og går med tanker om å ta opp et forbrukslån, kan det være lurt å vurdere muligheten for en boligkreditt med pant i boligen din, som et alternativ til et dyrt, usikret forbrukslån.

Hva er en boligkreditt?

En boligkreditt er, som navnet antyder, en kredittramme du får stilt til rådighet, med sikkerhet i egen bolig. Det betyr at etterhvert som du betaler ned på boligen, vil størrelsen på kredittrammen du har tilgjengelig, øke. Du kan benytte den disponible kreditten til hva du måtte ønske, akkurat som på et forbrukslån. Det er med andre ord ingen krav om at pengene må brukes på oppussing av boligen eller andre ting relatert til eiendommen, du kan bruke pengene til feriereiser, kjøp av ny bil, eller akkurat hva du måtte ønske.

En boligkreditt kan normalt innvilges for inntil 60 eller 70% av boligens verdi, litt avhengig av hvilken bank du velger. Har du en belåningsgrad høyere enn dette, vil du normalt ikke få banken med på å yte en kredittramme, og du må holde deg til et tradisjonelt boliglån.

Det er ingenting i veien for å ha to separate lån på boligen, for eksempel et vanlig boliglån som dekker 60% av belåningsgraden og en boligkreditt på toppen, opp til den maksimale belåningsgraden på 70%. Dette kan spesielt være aktuelt i de tilfeller der du ønsker å binde renten, siden ingen banker på det norske markedet tilbyr boligkreditt med fast rente.

En boligkreditt fungerer normalt på den måten at du har tilgang til lånet i nettbanken. Her kan du se alle transaksjoner og saldo på lånet, og enkelt utnytte kreditten ved å overføre penger fra lånet til din brukskonto. I de fleste banker vil du ha pengene tilgjengelig på din konto med en gang du tar dem ut fra lånet, men i enkelte banker kan dette ta opp mot en virkedag.

Fordeler med en boligkreditt

Den kanskje viktigste fordelen med en boligkreditt i forhold til et forbrukslån eller en usikret forbrukskreditt, er kostnaden. Siden banken har pant i boligen din vil en boligkreditt ligge langt under selv de billigste forbrukslånene i både nominell og effektiv rente.

En typiske boligkreditt vil i dagens lånemarked ha en nominell rente på 3-4%, mens det er vanskelig å finne forbrukslån med en nominell rente på lavere enn 7%, og i de fleste tilfeller vil den laveste renten ikke være mulig å oppnå, og da ender man fort opp med en rente på godt over 10%. I tillegg er gebyrene forbundet med et forbrukslån ofte mye høyere enn for en boligkreditt, slik at den effektive renten blir langt høyere.

De største forbrukslånene på markedet i dag ligger på en halv million kroner, mens størrelsen på en boligkreditt i prinsippet bare er begrenset av hvor mye egenkapital du har i boligen, noe som for mange fort kan være betydelig mer enn 500.000kr. Skal du for eksempel igang med et større oppusningsprosjekt som krever en del kapital, vil selv de største forbrukslånene kanskje ikke være nok til å dekke dette, mens en boligkreditt fint kan ha en tilstrekkelig kredittramme.

Ulemper med en boligkreditt

Den store ulempen med en boligkreditt er at man fort kan bli vant med en enkel tilgang til penger, uten at man merker det noe særlig på lommeboken. En boligkreditt kan fort være på mange hundre tusen, og om man bruker noen tusenlapper her og der, får det omtrent ingen utslag på det månedlige avdraget man betaler.

Man blir derfor vant med et forbruk som er høyere enn det husstandens økonomi egentlig tillater, samtidig som man ikke legger bygger opp en økt egenkapital i boligen, fordi man ikke får betalt ned på lånet. I dagens boligmarked der prisene stiger 10% eller mer per år kan man selvsagt argumentere for at det ikke er så farlig, da prisstigningen uansett vil gjøre at egenkapitalen øker.

Dette slår imidlertid motsatt vei den dagen markedet snur og prisene faller. Har man ikke prioritert å betale ned på boliglånet, men brukt pengene på forbruk, kan man fort stå i en situasjon der belåningsgraden på boligen overstiger 70-80% og i verste fall risikerer man å ha et høyere lån enn verdien på boligen.

Anbefalte banker:
Sbanken