Burde jeg tillate å bli medsøker på et forbrukslån?

Til stadighet hører vi om norske bankers grådighet og evne til å tjene penger. Det har i mange år vært en ganske unison kritikk rettet mot bankenes vilje til å ”utnytte” kundene sine gjennom å tilby dyre lån og gjennom dårlige betingelser på finansielle tjenester som forsikring, sparing og kredittkort. I følge en artikkel publisert på TV2 har norske banker størst profitt i Europa og eksperter mener at dette har en sammenheng med den lave konkurransen totalbankene har her hjemme i Norge. Bankene har ikke press på seg for å verken fornye seg eller bedre de økonomiske betingelsene slik at de blir mer konkurransedyktige internasjonalt.

Gleden vil da være stor når man faktisk ser innovative fremskritt i banksektoren. Spesielt fremskritt som helt åpenbart er til fordel for kundene. Flere og flere banker har den siste tiden gitt muligheten til å inkludere en medsøker når man søker forbrukslån. Dette er en løsning som riktignok både hjelper bankene (i form av å kunne få flere kunder) og kundene (i form av å hjelpe flere med å kunne få innvilget lån), men som også kan sees på som et resultat av at flere økonomer har etterlyst en bedre kundeservice i norsk banksektor.

Etter all sannsynlighet leser du denne artikkelen fordi du enten ønsker å overtale et familiemedlem eller en bekjent til å bli medsøker eller fordi du allerede har blitt forsøkt overtalt av en annen. Det er derfor lurt å allerede nå gjøre det klart hva slags ansvar som hviler på personer som blir med på en slik løsning.

Hva er en medsøker på et forbrukslån?

En medsøker er en myndig person som tillater at en låntaker deler lånets ansvar med førstnevnte for å kunne få bedre betingelser på lånet sitt. Det kan egentlig best illustreres med et enkelt eksempel.

Person A skal pusse opp leiligheten sin og trenger 150,000 norske kroner til dette prosjektet. Han har en årlig inntekt på 220,000 og mener at et forbrukslån vil være det beste alternativet for å få unnagjort oppussingen så kjapt som mulig. Med sin nåværende inntekt vil ikke banken gi ham 150,000 kroner som følge av at de mener at inntekten hans ikke er høy nok til at de tror han vil kunne innfri lånet innenfor rimelig tid. Banken gir Person A beskjed om at han kan få innvilget et lån på 100,000 kroner, men at den effektive renten kommer til å bli høy dersom han godtar lånetilbudet. Person B er bestekameraten til Person A og har en årsinntekt på 250,000 kroner. Norske banker opererer med en policy som tilsier at medsøkers og låntakers inntekt blir slått sammen når man søker om lån uten sikkerhet, noe som gir dem en årlig inntektsstrøm på 470,000,- NOK. Ikke bare løfter det den maksimale lånesummen de kan få innvilget til godt over 150,000 kroner, men den effektive renten blir også betydelig lavere.

Både Person A og Person B blir nødt til å signere lånekontrakten og gjøre seg innforstått med ansvaret ved å henholdsvis være eller bruke en medsøker.

Fordeler og ulemper?

Det kan være lurt å begynne med ulempene. Som medsøker er du juridisk bundet til forbrukslån under de nøyaktig samme betingelsene som låntaker. Det vil si at dersom lånet blir misligholdt, så vil de økonomiske konsekvensene av det også merkes på medsøkers kropp og lommebok. 2016 markerer året der økonomene for alvor har uttalt seg om sine store bekymringer i forhold til nordmenns totale gjeld. Harald Magnus Andreassen er sjefsøkonom og uttalte til Aftenposten at en høy totalgjeld ikke kun er negativt fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, men også for den enkelte låntaker. Man skal altså være forsiktig med å pådra seg mer gjeld enn det man kan dersom man ikke ønsker at det skal få uheldige konsekvenser.

En annen ulempe vil naturligvis være det personlige forholdet mellom låntaker og medsøker dersom lånets nedbetalingsplan ikke overholdes. TV3s suksesserie ”Luksusfellen” har ved gjentatte eksempler illustrert hvordan økonomi kan tære på familierelasjoner og vennskap, noe som burde være til skrekk og advarsel til de menneskene der ute som lurer på om det å bli medsøker vil være en god idé. Det er helt essensielt at låntaker og medsøker stoler hundre prosent på hverandre og at de har en felles forståelse for at alle økonomiske forpliktelser skal overholdes for at relasjonen skal bestå slik den er i dag. Mange velger å skrive en intern kontrakt seg imellom, noe som kan være betryggende for begge parter.

Over til fordelene. Det finnes egentlig kun én klar fordel ved å bruke en medsøker når man søker forbrukslån: billigere lån gjennom bedre betingelser. Det er verken opprettelsesgebyret eller termingebyret som blir påvirket, men den effektive renten vil bli betydelig lavere gjennom at man slår sammen to årlige inntekter og dermed har bedre kort på hånden når banken skal utregne rentenivået.

Tenk deg/dere nøye om før dere begge signerer lånepapirene og husk på at det til syvende og sist er låntakers ansvar at det ikke utvikler seg til å bli noen dramatiske og mindre behagelige konsekvenser ut av samarbeidet. Vær også nøye med å lese på alle papirer dere begge signerer slik at dere ikke ender opp med å få noen overraskelser etter at lånet er utbetalt.